Ambassadeurs van ELAN

Wie gingen u voor en wat vonden zij van ELAN?


“Ik kwam bij Charlotte terecht omdat ik een opdracht had in een tweetalig bedrijf in Vlaanderen. In het bedrijf werd Frans en Nederlands gesproken. Charlotte hielp me met het voorbereiden van gesprekken in het Frans. Hierdoor leerde ik stapsgewijs de woorden en uitdrukkingen die in het bedrijfsleven gebruikt worden. Charlotte is secuur, heeft oog voor detail en gaat niet voor het halve werk. Een aanrader als je je Frans wil verbeteren, in welke context dan ook.”

– Miriam Micuda, Learning that Sticks

Charlotte is een adequate dame die op een uiterst correcte en professionele manier contact onderhoudt met haar klanten. Voor de Stichting Château Maestricht heeft zij in 2014 en 2015 de vertalingen gemaakt voor de communicatie met de Gemeente Luik. Daarnaast heeft zij ook de contacten gelegd en was zij aanwezig als vertaler bij de gesprekken die wij voerden met de bestuurders. Tevens heeft zij meegewerkt aan de vertaling van het magazine van Château Maestricht. Charlotte wacht niet af, onderneemt zelf actie en denkt mee.”

– Eddy Vandeweyer, organisatie Château Maestricht, “La Saison Culiniaire”

“Charlotte Veugen / ELAN heeft op verzoek van de Gemeente Maastricht een bemiddelende rol gespeeld bij de transformatie van het belangrijke stadsstandbeeld Minckelers. Deze transformatie was de uitkomst van een ideeënwedstrijd, die gewonnen werd door het Luikse kunstenaarscollectief Space Collection. Bij de langdurige en intensieve uitvoering van dit project heeft Charlotte Veugen/Elan een belangrijke rol gespeeld als tolk/vertaalster tijdens de besprekingen, maar zeker ook als mediator. In de loop van het project deden zich vaker spanningen voor als gevolg van de verschillen tussen de Nederlandse en Francophone cultuur. Zij heeft deze spanningen telkens door behendig en diplomatiek manoeuvreren weten op te lossen. Mede door haar belangrijke inbreng is het project succesvol uitgevoerd. Wij zijn Charlotte Veugen / ELAN veel dank verschuldigd voor haar energieke en correcte inzet.”

– Lei Meisen, senior beleidsmedewerker communicatie Gemeente Maastricht

“De MVB is een show- en marchingband uit het Nederlandse topsegment. Optredens worden verzorgd in geheel Europa. Veelvuldig zijn er optredens in Frankrijk bij prestigieuze Internationale muziekevenementen.

Charlotte/ELAN heeft ons meerdere malen geholpen bij vertaalwerk en het voeren van zakelijke gesprekken. Dit alles gebeurt op een professionele en zeer snelle wijze. Charlotte heeft oog voor de bijzondere dynamiek tussen Franse gemeentelijke en regionale instanties en commerciële organisaties. Bij dit alles wordt vanuit sociaal ondernemerschap en een groot inlevingsvermogen gekeken naar onze positie als non-profitorganisatie.

Charlotte is een grote steun voor ons en wij spreken de wens uit dat wij nog lang van haar expertise gebruik mogen maken.

– Mattie Garnier, voorzitter Maastrichste Verkennersband