Vertaling en vertolking

Van Nederlands naar Frans en terug


Met een goede kennis van beide talen en met kwaliteit hoog in het vaandel, ben ik er (met meer dan  30-jarige werkervaring in beide talen) van overtuigd, dat ik mijn werkzaamheden voor u tot een goed einde zal brengen.

Om mijn werk goed voor u te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat ik beschik over voldoende en relevante informatie omtrent uw producten/diensten. Meelopen in uw bedrijf of het doornemen van relevante documentatie lijkt mij hierbij een must. Dit ten behoeve van de uiteindelijke kwaliteit van het door ELAN aan u geleverde werk.

Documenten die vertaald kunnen worden zijn heel divers. U kunt hierbij denken aan:

  • een persbericht
  • een brief
  • een jaarverslag
  • een contract
  • technische documentatie
  • een reisgids
  • een website
  • een rapport
  • een presentatie
  • een e-mail

Controleren van in het Frans of Nederlands geschreven teksten (spelling, stijl, zinsopbouw en grammatica) doe ik ook graag voor u; een objectief oog maakt vaak het subtiele verschil. Ook hierbij kan vooroverleg nuttig zijn, teneinde de beoogde interpretatie van de tekst goed voor ogen te hebben.

Geïnteresseerd? Neem contact op en vraag vrijblijvend een offerte aan.

“Charlotte Veugen / ELAN heeft op verzoek van de Gemeente Maastricht een bemiddelende rol gespeeld bij de transformatie van het belangrijke stadsstandbeeld Minckelers. Deze transformatie was de uitkomst van een ideeënwedstrijd, die gewonnen werd door het Luikse kunstenaarscollectief Space Collection. Bij de langdurige en intensieve uitvoering van dit project heeft Charlotte Veugen/Elan een belangrijke rol gespeeld als tolk/vertaalster tijdens de besprekingen, maar zeker ook als mediator. In de loop van het project deden zich vaker spanningen voor als gevolg van de verschillen tussen de Nederlandse en Francophone cultuur. Zij heeft deze spanningen telkens door behendig en diplomatiek manoeuvreren weten op te lossen. Mede door haar belangrijke inbreng is het project succesvol uitgevoerd. Wij zijn Charlotte Veugen / ELAN veel dank verschuldigd voor haar energieke en correcte inzet.”

– Lei Meisen, senior beleidsmedewerker communicatie Gemeente Maastricht